Vnitřní řád klubu

AC Vysoké Mýto je sportovní klub zaměřující se na přípravu mládeže v atletice. Cílem přípravy je výchova mladých atletů na úroveň krajské, republikové špičky. Jsme sportovním klubem, kde je kladen velký důraz na kontinuitu tréninkového procesu. Snažíme se o rozvoj osobnosti, péči o pohybový aparát, vedeme k samostatnosti, cílevědomosti, k rozvoji volních vlastností.

Vnitřní pravidla:

1)      Když mám nějaký problém, zdravotní, osobní, který mě limituje v tréninku, mluvím o tom otevřeně se svým trenérem

2)      Pokud mám zdravotní potíže, netrénuji přes bolest, zranění řeším společně s trenérem, ne na vlastní pěst.

3)      Účast na trénincích je povinná. Jedinou omluvou je nemoc, školní povinnosti (výlet, exkurze apod. nikoli učení na další den), vážné rodinné důvody. (nikoli oslavy výročí, narozenin apod.)

4)      S tréninku je nutné se omluvit minimálně den předem a to textovou zprávou. Pokud atlet nepříjde 3x na trénink bez omluvy nebo s důvody, které nejsou v bodě tři, může být vyloučen.

5)      Během sezony je následující priorita závodů: Mezistátní utkání, MČR všech úrovní, Liga, soutěže družstev, Krajské přebory jednotlivců. Pokud se atlet omluví více jak ze dvou závodů za sezónu, ke kterým byl nominován, může být z klubu vyloučen.

6)      Pokud se atlet omluví z vrcholných akcí jakými je MČR všech úrovní, či vrcholy soutěží družstev může být z klubu vyloučen.

7)      Pokud si atlet svévolně podle sebe mění tréninkovou náplň a nerespektuje tréninkový harmonogram, může být jeho spolupráce s trenérem ukončena.

8)      Pokud je ze strany atleta jakkoliv ničen majetek klubu, nebo po tréninku není uklizeno náčiní, může být atletovi naúčtována jeho poměrná cena vzhledem k věku náčiní a rozsahu vzniklé  škody.

9)      Porušení životosprávy před závody může být potrestáno vyloučením z klubu.

10)   Atlet má povinnost pečovat o svůj aparát a zdravotní stav – vhodným oblékáním a převlékání po trénincích. Pravidelným stravováním a pitným režimem.

11)   Klub musí zveřejnit na svých stránkách termínovou listinu hned po zveřejnění ČAS.

12)   Klub musí na svých stránkách minimálně 3 dny  dopředu informovat o odjezdu na jednotlivé závody.

13)   Klub je povinen zajistit atletům materiální a trenérské zajištění v rozsahu odpovídajícím výkonnosti jednotlivých atletů a v závislosti na rozpočtu a množství trenérských kapacit.

14)   Ukončení spolupráce mají obě strany povinnost si navzájem oficiálně oznámit.

15)    Pokud uvažuju o změně trenéra či změně klubu je nutné to osobně, nebo písemně oznámit svému trenérovi, který je povinnen tuto skutečnost přijmout a předat vedení klubu, které celou situaci bude dále řešit. Pokud takto nebude učiněno, bude klub všemi možnými dostupnými prostředky blokovat přestup, či hostování.  

AC Vysoké Mýto odměny od roku 2015

Mistrovství  ČR:                 1. místo 1500kč

                                               2. místo 1250kč

                                               3. místo 1000kč

Finalista:                             Junioři/Juniorky                               500kč

                                               Dorostenci/Dorostenky               400kč

                                               Žáci/ žákyně                                      300kč

                                               Odměna za finálové umístění se nesčítá s odměnou za medaili.