Školení pro trenéry

Školení pro trenéry přípravek ve Vysokém Mýtě

05.03.2013 21:11
Datum: 6. 4. 2013 Čas: od 9:00 Místo konání: Městský stadion Vysoké Mýto, Sportovní 224, Vasoké Mýto, 56601 Školitel: Mgr. Lukáš Dejdar, 606 609 501 Přihlášky posílejte do 30. 3. 2013 na email: acvysmyto@seznam.cz Přihláška ke stažení. prihlaska.docDOC, 396,50 KB   Cena...

Školení pro trenéry v roce 2013

 

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ V ROCE 2013

1.    Trenérská škola při FTVS UK Praha (trenér 1. třídy)
Studium bylo otevřeno v roce 2011, dokončuje se v roce 2013. 
Nový kurz bude zahájen v akademickém roce 2014/15. 

2.    Školení trenérů 2. třídy
•    Ukončení školení specializace VRHY a HODY, ŽACTVO, BĚHY, které začalo na jaře 2012

Závěrečná zkouška:
specializace VRHY a HODY, ŽACTVO – 20. 4. 2013 (Praha)
specializace BĚHY – 13. 4. 2013 (Brno)
Účastníkům bude zaslána pozvánka měsíc před závěrečnou zkouškou.

•    Školení trenérů 2. třídy 
 
Podmínky přijetí: věk 20 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, trenérská kvalifikace 3. třídy, 2 roky praxe a členství a v atletickém oddílu/klubu. Školení obsahuje obecnou a speciální část, praxe je realizována mezi konzultacemi v mateřském oddílu. Školení je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou písemné závěrečné práce. Trenér atletiky 2. třídy je užším specialistou pro skupinu disciplín a působí ve výkonnostní a vrcholové atletice. 

název: Školení trenérů 2. třídy – specializace SKOKY
místo: Praha (FTVS UK)
datum: 15. – 17. 11. 2013 (1. konzultace)
             duben 2014 (2. konzultace)
             závěrečná zkouška – podzim 2014
specializace: SKOKY
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 3000,- Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.

název: Školení trenérů 2. třídy – specializace VÍCEBOJE
místo: Praha (FTVS UK)
datum: 15. – 17. 11. 2013 (1. konzultace)
            duben 2014 (2. konzultace)
            závěrečná zkouška – podzim 2014
specializace: VÍCEBOJE
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 3000,- Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.

název: Školení trenérů 2. třídy – specializace ŽACTVO
místo: Praha (FTVS UK)
datum: 15. – 17. 11. 2013 (1. konzultace)
             duben 2014 (2. konzultace)
             závěrečná zkouška – podzim 2014
specializace: ŽACTVO
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 3000,- Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.


3.    Školení trenérů 3. třídy

Podmínky přijetí: věk 18 let, členství v atletickém oddílu/klubu, Na školení se mohou přihlásit trenéři nižšího kvalifikačního stupně (Trenér žactva, Trenér atletických přípravek, popř. bývalé 4. třídy), popř. zájemci bez trenérské kvalifikace.
Školení obsahuje obecnou a speciální část. V průběhu školení jsou účastníci aktivně zapojeni do praktické výuky. Školení je ukončeno zkouškou, která se skládá z praktické části, teoretické části (vědomostní test) a obhajoby písemné seminární práce. 
Trenér atletiky 3. třídy se věnuje zejména dorostu, působí především ve výkonnostní atletice.

název: Školení trenérů 3. třídy
místo: Praha (FTVS UK)
datum: 3. - 6. 10. 2013 (1. konzultace)
            10. – 13. 10. 2013 (2. konzultace)
 Účast nutná na obou konzultacích!
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková
cena:     2000,- Kč + 100,- Kč na učební texty 
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.

název: Školení trenérů 3. třídy
místo: Ostrava (areál SSK Vítkovice)
datum: 3. - 6. 10. 2013 (1. konzultace)
            10. – 13. 10. 2013 (2. konzultace)
Účast nutná na obou konzultacích!
pořadatel: ČAS ve spolupráci s AK SSK Vítkovice
vedoucí školení: dr. Danuše Vandrolová, CSc.
cena:     2000,- Kč + 100,- Kč na učební texty 
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.

Poznámka: V případě malého zájmu o jedno ze školení, budou školení spojena a školení proběhne v místě s větším počtem zájemců.

4. Školení nižších kvalifikačních stupňů (Trenér žactva – TŽ a Trenér atletických přípravek - TAP) pořádají atletické oddíly nebo krajské atletické svazy (KAS/PAS).

Informace o školeních budou průběžně zveřejňovány dle informací dodaných od oddílů a KAS/PAS.

Nejbližší školení:
Školení trenérů žactva (TŽ)
podmínky přijetí: věk 18 let, členství v atletickém oddílu/klubu
Školení obsahuje praktickou a teoretickou část. Je vhodné pro trenéry žactva (12 -15 let). Školení obsahuje základy techniky, didaktiky a tréninku sprinterských disciplín, skoků, hodu míčkem, vrhu koulí, vytrvalostních běhů a chůze. Na školení se mohou přihlásit trenéři nižšího kvalifikačního stupně (TAP) nebo zájemci bez trenérské kvalifikace. Trenér žactva se věnuje zejména začátečníkům, pracuje především se žactvem.
místo: Praha
pořadatel: Pražský atletický svaz
termín: 23. - 24. 3. 2013
Bližší informace najdete zde

Školení trenérů přípravek (TAP)
podmínky přijetí: věk 16 let, členství v atletickém oddílu/klubu
Školení je vhodné pro zájemce – trenéry a cvičitele malých atletů z přípravek (5 – 11 let)
místo: Brno
pořadatel: VSK Univerzita Brno
termín: březen 2013 (bude upřesněno v nejbližší době)

B. ODBORNÉ SEMINÁŘE V ROCE 2013

Název: Odborný seminář
místo: Brno
datum: 9. 11. 2013
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: PaedDr. Josef Michálek, CSc. 
cena:  300,- Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: SKOKY, ŽACTVO
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těch, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace nebo již platnost skončila. Po absolvování semináře bude trenérům prodloužena trenérská kvalifikace na další 5tileté období. Seminář je určen všem zájemcům o odbornou tématiku.  
Organizace: dopolední část je společná pro všechny účastníky (zdravověda, obecné aktuální informace ke sportovnímu tréninku), odpolední část je rozdělena dle specializací.
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.

název: Odborný seminář
místo: Praha
datum: 9. 11. 2013 
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena:  300,- Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: VRHY a HODY, VÍCEBOJE, ŽACTVO
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těch, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace (nebo již platnost skončila), po absolvování semináře jim bude prodloužena trenérská kvalifikace na další 5tileté období. Seminář je určen všem zájemcům o odbornou tématiku. 
Organizace: dopolední část je společná pro všechny účastníky (zdravověda, obecné aktuální informace ke sportovnímu tréninku), odpolední část je rozdělena dle specializací.
Poznámka: ČAS neproplácí cestovné a stravné.

název: Odborný seminář pro vybrané disciplíny 
místo: Nymburk
datum: 18. 10. – 19. 10. 2013 (seminář začíná večeří 18. 10. /příjezd do 18 h/ a končí v sobotu po odpoledních lekcích v 17 h)
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Iveta Rudová, ČAS
cena:  500,- Kč (cena zahrnuje ubytování na jednu noc, stravování – večeři, snídani a oběd, účast na odborných přednáškách a poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace), dopravu si hradí účastníci
specializace: SPRINTY a PŘEKÁŽKY, BĚHY
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů s platnou trenérskou kvalifikací. Účast je doporučena těm, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace, po absolvování semináře jim bude prodloužena trenérská kvalifikace na další 5tileté období. 
lektoři: účast přislíbili trenéři předních reprezentantů sprintu a překážek - Martina Blažková a Luděk Svoboda, dále trenér běhů Pavel Slouka – mj. trenér slovenské olympioničky Lucie Klocové. Účast dalších lektorů je v jednání.
předběžný program:
pátek večer přednášky (19 – 21.30)
sobota dopoledne a odpoledne – praxe po skupinách dle specializací 
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.

Společně s výše uvedeným seminářem se uskuteční seminář pro vedoucí trenéry sportovních středisek (SpS a SpS DP). Podrobnější informace obdrží trenéři v nejbližší době.

název: Odborný seminář pro trenéry atletických přípravek
téma: Atletická cesta kolem světa 
místo: Nymburk
datum: 7. 12. – 8. 12. 2013 (seminář začíná v sobotu v 11 h a končí v neděli ve 13 h)
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Iveta Rudová, ČAS
cena:  500,- Kč (cena zahrnuje ubytování na jednu noc, stravování – oběd, večeři, snídani a oběd, účast na odborných přednáškách a poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace), dopravu si hradí účastníci
Seminář je určen pro „hravé“ trenéry malých atletů (předpokládá se aktivní zapojení účastníků do programu). Podmínkou účasti je platná trenérská kvalifikace jakéhokoliv stupně.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky. Z oddílu se mohou hlásit maximálně 2 trenéři.

OBECNÉ PODMÍNKY přijetí na školení a semináře
•    Na všechna školení a semináře se přihlašuje pouze emailem. 
Přihlášku zasílejte na Český atletický svaz Ivetě Rudové na adresu irudova@atletika.cz
•   Přihláška ke stažení zde:


•   Přihlášky na školení a semináře se zasílají průběžně, nejpozději 14 dní před vlastním školením/seminářem. Zájemcům bude obratem potvrzeno přihlášení zpětným emailem. 
•   Všem přijatým účastníkům budou zaslány konkrétní informace k příslušnému školení/semináři nejpozději týden před vlastní akcí na osobní emailovou adresu.
•   Školení trenérů probíhají podle platného Prováděcího pokynu ke školení trenérů v rámci ČAS:

 


•   Přihlášky zájemců o školení/semináře, kteří nejsou členy atletických oddílů (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou řešeny individuálně.
•   Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu: 
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212


za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS