Královský běh Kujebinou

Poslední ročník byl v roce 2016 a pro dalšé období byl tento závod pozastaven a nekoná se.